sTRONA GŁÓWNA                        

 

Kooperatywa EKOPOLE została utworzona przez cztery podmioty działające na rynku rolnym w celu wzajemnej współpracy i koordynacji działań na rzecz zwiększania areałów użytków rolnych objętych certyfikacją ekologiczną oraz umowami kontraktacyjnymi  na produkcję ściśle określonych gatunków uprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbóż, bobowatych (w tym lucerna na zielonkę, strączkowe na nasiona) i oleistych. Kooperatywa EKOPOLE  skupia swoje działania na terenie następujących województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. W skład Kooperatywy wchodzą następujące firmy:

AG Feeding Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, woj. pomorskie  - zawieranie umów kontraktacyjnych na dostawy surowców i produktów pochodzenia rolniczego z przeznaczeniem głównie na eksport. Kontakt: Jacek Stasiak, tel 533 300 248, e-mail: biuro@agfeeding.pl

Bio-Warmia Sp. z o. o. z siedziba w Zajączkach, poczta Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie  – zawieranie umów kontraktacyjnych na  dostawy zielonki gatunków motylkowatych (głównie lucerny) z przeznaczeniem na produkcję suszu w pelletach  i koncentratu białkowo-ksantofilowego. Kontakt: Krzysztof Seksciński, tel 604 522 732, e-mail: ksekscinski@biowarmia.pl

• Sylwester Lipski z siedzibą w Piastowie, woj. mazowieckie – zaopatrzenie w nawozy i inne środki do produkcji dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Kontakt: Sylwester Lipski, tel 515 042 141, e-mail: sylwester.lipski@gmail.com

Sowul & Sowul Sp. z o. o. z siedzibą w Biskupcu, woj. warmińsko-mazurskie – zaopatrzenie w materiał siewny  dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, kompleksowe doradztwo w zakresie doboru odmian do upraw ekologicznych. Kontakt: P. Pawlak, tel 607 770 890, e-mail: p.pawlak@sowul.pl

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

Pozdrawiamy serdecznie!